Compliance hos ZEISS

er en integreret del af vores virksomhedskultur

Konsekvent overholdelse af gældende love, regler og standarder

– hvorfor er det vigtigt?

Vores mål er at sikre, at forretningsaktiviteter altid overholder love og interne regler. Hos ZEISS forpligter vi os til ikke kun at kende disse love og regler, men også til at tilpasse vores handlinger efter dem – og det som en selvfølge og hver eneste dag!

På den ene side vinder vi takket være vores konsekvente overholdelse af love og regler vores medarbejderes og forretningspartneres tillid. På den anden side beskytter vi vores virksomhed: fordi compliance-overtrædelser kan have alvorlige konsekvenser for de involverede personer, forretningsenheder og ZEISS som helhed. Derfor fremmer vi aktivt en virksomhedskultur, hvor compliance praktiseres i hele koncernen – lige fra direktion, ledere og alle medarbejdere.

Compliance-kultur

Compliance som en fuldt integreret del af vores virksomhedskultur

– nøglen til compliance-succes

Vi definerer specifikke tiltag, som er baseret på vores Compliance Management System, når det drejer sig om at løse compliance-problemer med medarbejdere på en måde, der er passende for målgruppen. Disse implementeres af compliance-organisationen, der arbejder på tværs af hele koncernen.

Interne virksomhedspolitikker regulerer adfærden vedrørende compliance-emner, der er relevante for ZEISS. Ud over vores adfærdskodeks udstedes der også yderligere politikker, som er bindende i hele koncernen. Disse regulerer eksempelvis den korrekte håndtering af gaver og invitationer eller fair adfærd i konkurrencesituationer.

Målrettede uddannelses- og kommunikationsmæssige tiltag skærper opmærksomheden omkring compliance-risici. På denne måde sikrer vi, at compliance bliver en naturlig del af vores hverdag, og at forseelser kan påtales åbent og korrigeres.

ZEISS adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks indeholder en beskrivelse af, hvordan man efterlever compliant-principperne hos ZEISS. Den anvendes som en generel retningslinje for handlinger og beslutninger i dagligdagens aktiviteter, herunder hvordan vi arbejder med medarbejdere og samarbejdspartnere samt juridisk korrekt markedsadfærd. Den gælder for alle ZEISS-medarbejdere i hele koncernen, inklusive bestyrelsen og direktionen.

 • Code de conduite | FR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Sider: 40
  Filstørrelse: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB

Vil du anmelde en compliance-overtrædelse?

Anmeld en compliance-overtrædelse

Talk to us!

For at beskytte vores virksomhed, vores medarbejdere og vores forretningspartnere er det af afgørende betydning, at compliance-overtrædelser identificeres og anmeldes på et så tidligt tidspunkt som muligt. Herefter kan vi iværksætte passende foranstaltninger for at beskytte de involverede parter og virksomheden.

ZEISS medarbejdere og forretningspartnere opfordres til at kontakte deres kontaktperson hos ZEISS, deres leder, de ansvarlige specialafdelinger, medarbejderrepræsentanter eller lokale compliance-ansvarlige, hvis de har spørgsmål om compliance-emner eller har mistanke om compliance-overtrædelser.

Som alternativ har du mulighed for at kontakte virksomhedens compliance-afdeling via nedenstående anmeldelseskanaler.

Hvordan anmelder man compliance-overtrædelser?

Hvis du har specifikke oplysninger om compliance-overtrædelser, kan du kontakte os ved hjælp af følgende kommunikationskanaler:

 • Ved lov- og andre compliance-overtrædelser:
  compliance@zeiss.com

  I tilfælde af overtrædelser af eller risici i forbindelse med menneske- og miljørettigheder i forsyningskæden:
  humanrights@zeiss.com

  Ved problemer omkring databeskyttelse:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Germany

 • Gå til whistleblower-systemet "ZEISS Integrity Line"

  Dette beskyttede system kan til enhver tid anvendes til at anmelde specifikke mistanker om indikationer på ulovlig adfærd og andre overtrædelser af compliance i forbindelse med ZEISS' forretningsaktiviteter. En forretningspartners mulige forseelse i forbindelse med dennes aktiviteter for ZEISS kan også anmeldes, f.eks. en krænkelse af menneske- eller miljørettigheder i forsyningskæden.

  Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at være anonym, eller om vi må kontakte dig direkte personligt, hvis du har spørgsmål.

  Whistleblower-systemet "ZEISS Integrity Line" er tilgængeligt på følgende sprog.
  Anmeldelser kan også indsendes til system på alle andre sprog.

  • Hinweisgebersystem (tysk)
  • 链接到举报系统 (kinesisk)
  • Integrity Line (engelsk)
  • Lien d’alertes professionnelles (fransk)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindi)
  • Link al sistema per whistleblower (italiensk)
  • 内部告発制度 (japansk)
  • 내부고발 시스템 링크 (koreansk)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (hollandsk)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (polsk)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugisisk)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumænsk)
  • ссылка на систему информирования (russisk)
  • Länk till Whistleblowingsystem (svensk)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovakisk)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (spansk)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (thai)
  • Odkaz na systém informátorů (tjekkisk)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (tyrkisk)
  • Visszaélések bejelentése (ungarsk)


Ofte stillede spørgsmål

Yderligere oplysninger til whistleblowere findes her:

 • Overtrædelser af gældende lov og interne regler kan forårsage varig skade for vores virksomhed og resultere i blandt andet høje bøder og negative konsekvenser for vores omdømme. Dette kan igen forringe virksomhedens økonomiske tilstand og i sidste ende bringe stillinger hos os i fare.

 • Anmeld venligst konkrete mistanker på mulige overtrædelser af gældende love, ZEISS adfærdskodeks eller andre interne regler i forbindelse med forretningsaktiviteter eller ansatte hos ZEISS. Af særlig relevans er begivenheder med mistanke om en kriminel handling (f.eks. tyveri, bedrageri, underslæb, bestikkelse, miljøforbrydelser, krænkelse af forretningshemmeligheder) eller en bevidst, systematisk overtrædelse af gældende regler (f.eks. permanent manglende overholdelse af sikkerhedsstandarder).

  Mulig forseelse begået af forretningspartnere i forbindelse med deres aktiviteter for ZEISS kan også anmeldes (f.eks. overtrædelser af eller risici i forbindelse med menneske- og miljørettigheder i leverandørkæden).

 • Vores team hos virksomhedens compliance-afdeling (dvs. Chief Compliance Officer, Head of Corporate Compliance og Corporate Compliance Officer) får adgang til modtagne anmeldelser.

  Efter modtagelse af en anmeldelse følges nedenstående procedure:

  1. Du modtager senest en bekræftelse for modtagelse af anmeldelsen efter 7 dage, forudsat at du har afgivet dine kontaktoplysninger eller har kontaktet os via ZEISS Integrity Line.
  2. Virksomhedens compliance-afdeling foretager en indledende vurdering af din anmeldelse.
  3. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, eller hvis der opstår spørgsmål, kontakter vi dig. Dette sker direkte, hvis du angiver dine kontaktoplysninger, eller via den sikre postkasse på ZEISS Integrity Line, hvor du kan notere adgangsdataene og logge på regelmæssigt i tilfælde af anonyme anmeldelser.
  4. Rapporten videresendes fortroligt til den relevante afdeling (f.eks. Human Resources, Data Protection, Security, Legal, Purchasing, Human Rights Officer etc.) under hensyntagen til de juridiske krav. Her vil kendsgerningerne blive undersøgt nærmere, og om nødvendigt vil der blive iværksat foranstaltninger.
  5. Undersøgelsen af oplysningerne tage noget tid afhængigt af sagens kompleksitet og klarhed. Vi informerer dig om resultaterne af undersøgelsen eller i det mindste den aktuelle status senest tre måneder efter modtagelsen af anmeldelsen.
 • Ja, du kan sende os oplysninger via ZEISS Integrity Line – enten ved at angive din identitet eller helt anonymt. I forbindelse med den indledende vurdering af anmeldelsen og eventuelle opfølgende spørgsmål er det normalt nemmere, hvis vi kender din identitet og har mulighed for at kontakte dig direkte.

  Hvis du beslutter dig for at indsende en anmeldelse anonymt, er det vigtigt for behandlingen af anmeldelsen, at vi har mulighed for at kontakte dig i tilfælde af yderligere spørgsmål via ZEISS Integrity Lines postkasse. Derfor skal du regelmæssigt tjekke din indbakke. Du modtager adgangsoplysningerne, når du har indsendt en anmeldelse.

 • Vi garanterer dig, at anmeldelsen vil blive behandlet fortroligt, uanset om du ønsker at oplyse din identitet eller forblive anonym.
  For at sikre fortroligheden er det vigtigt, at du også selv behandler de afgivne oplysninger fortroligt.

  Hvis der identificeres en person, som er under mistanke for at have begået en potentiel krænkelse, vil denne person få mulighed for at afgive en erklæring og, hvis han eller hun ønsker det, kan konsultere en betroet person (f.eks. virksomhedens repræsentative organ, uafhængig advokat).

  Så længe en krænkelse ikke er bevist, gælder uskyldsformodningen. Både belastende og frikendende kendsgerninger indgår i undersøgelsen med samme vægt. Vi lægger altid vægt på retfærdighed – både ved vores håndtering af whistleblowere og af medarbejdere og forretningspartnere, der er under mistanke. Ved hver enkelt sag undersøger vi, hvilke konsekvenser der er passende, nødvendige og hensigtsmæssige.

 • Der er ingen repressalier, diskrimination eller sanktioner mod whistleblowere, der i god tro anmelder en mulig overtrædelse af gældende lov eller interne regler. Det er vigtigt, at du på tidspunktet for anmeldelsen mener, at dens indhold er sandt, og at du ikke foretager anmeldelsen med uretmæssige hensigter. Det forventes ikke, at du selv undersøger forholdene – det gør vi. Selvom det ikke er muligt at fastslå nogen overtrædelse under efterforskningen, behøver du ikke frygte for negative konsekvenser.
  Dette gælder dog ikke for påstande, der er afgivet i ond tro, dvs. anmeldelser, der identificeres som falske og er indsendt med en ondsindet hensigt.

 • Du kan finde oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i compliance-meddelelser her.

  Hvis du har yderligere spørgsmål angående databeskyttelse, bedes du kontakte ZEISS Group Privacy direkte på: dataprivacy@zeiss.com.