Usklađenost u tvrtki ZEISS

temeljni je dio naše korporativne kulture

Dosljedno i usklađeno ponašanje

– zašto je ono važno?

Naš je cilj u svakom trenutku osigurati usklađenost poslovnih aktivnosti sa zakonima i unutarnjim propisima. U tvrtki ZEISS predani smo poznavanju zakona i propisa, ali i usklađivanju svojih aktivnosti s njima – uvijek i svaki dan!

S jedne strane, dosljednim i usklađenim ponašanjem stječemo povjerenje svojih zaposlenika i poslovnih partnera. S druge strane, na taj način štitimo svoju tvrtku, jer kršenja usklađenosti mogu dovesti do vrlo teških posljedica po uključene osobe, poslovne jedinice i ZEISS u cjelini. Slijedom toga, aktivno promičemo korporativnu kulturu u okviru koje se usklađenost primjenjuje na razini cijele grupacije – od Izvršnog odbora i upravitelja do svih zaposlenika.

Kultura usklađenosti

Kultura usklađenosti koju živimo

– ključ uspjeha u pogledu usklađenosti

Kako bismo sa zaposlenicima riješili probleme povezane s usklađenošću na način primjeren ciljnoj skupini, definirali smo određene mjere koje se temelje na našem Sustavu za upravljanje usklađenošću. Mjere provodi organizacija za sukladnost na razini cijele grupacije.

Unutarnjim pravilima tvrtke regulira se ponašanje u pogledu tema povezanih s usklađenošću i relevantnih za tvrtku ZEISS. Osim našeg Kodeksa ponašanja objavljena su dodatna pravila koja su obvezujuća za cijelu grupaciju. Njima se, primjerice, regulira pravilno postupanje s darovima i pozivnicama ili pošteno ponašanje s obzirom na konkurenciju.

Ciljanim mjerama za obuku i komunikaciju stvaramo održivu svijest o rizicima povezanima s usklađenošću. Na taj način osiguravamo da usklađenost bude prirodni dio naše svakodnevice i da možemo otvoreno riješiti i ispraviti loše postupanje.

Kodeks ponašanja tvrtke ZEISS

U našem Kodeksu ponašanja opisana su načela usklađenog ponašanja u tvrtki ZEISS. Služe kao opće smjernice za svakodnevne radnje i odluke, što uključuje smjernice o pristupu radu sa zaposlenicima i poslovnim partnerima te smjernice o postupanju na tržištu u skladu sa zakonom. Kodeks se primjenjuje na sve zaposlenike tvrtke ZEISS na razini cijele grupacije, uključujući Upravni odbor i izvršne rukovoditelje.

 • Code de conduite | FR

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Stranica: 40
  Veličina datoteke: 5 MB

Želite prijaviti kršenje usklađenosti?

Prijavite kršenje usklađenosti

Talk to us!

Kako bismo zaštitili našu tvrtku, zaposlenike i poslovne partnere, ključno je u ranoj fazi prepoznati i prijaviti slučajeve kršenja usklađenosti. Na taj način možemo pokrenuti odgovarajuće mjere kako bismo zaštitili uključene osobe i tvrtku.

U slučaju pitanja povezanih s usklađenošću ili naznaka kršenja usklađenosti zaposlenike i poslovne partnere tvrtke ZEISS potičemo da se obrate osobi za kontakt tvrtke ZEISS, upravitelju, nadležnim stručnim odjelima, predstavnicima zaposlenika ili lokalnim službenicima za usklađenost s propisima.

Umjesto toga možete se obratiti Odjelu za korporativnu usklađenost putem kanala za prijavu u nastavku.

Kako prijaviti kršenje usklađenosti?

Ako imate konkretne informacije o kršenju usklađenosti, možete nam se obratiti putem sljedećih komunikacijskih kanala:

 • Za slučajeve kršenja zakona i ostale oblike neusklađenosti:
  compliance@zeiss.com

  Za nedoumice u vezi s ljudskim pravima i pravima povezanih s okolišem u opskrbnom lancu.
  humanrights@zeiss.com

  Za nedoumice u vezi s privatnošću podataka:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Njemačka

 • Idi u sustav za prijavu nepravilnosti „ZEISS Integrity Line”

  S pomoću ovog zaštićenog sustava možete u svakom trenutku prijaviti naznake nezakonitog postupanja i ostale slučajeve kršenja usklađenosti povezane s poslovnim aktivnostima tvrtke ZEISS. Možete prijaviti i slučajeve mogućeg lošeg postupanja poslovnog partnera povezane s aktivnostima koje obavljaju za tvrtku ZEISS, npr. kršenje ljudskih prava i prava povezanih s okolišem u opskrbnom lancu.

  Vi odlučujete želite li ostati anonimni ili vam se možemo izravno i osobno obratiti ako imate pitanja.

  Sustav za prijavu nepravilnosti „ZEISS Integrity Line” dostupan je na jezicima navedenima u nastavku.
  Prijave u okviru sustava moguće je podnijeti na drugim jezicima.

  • Hinweisgebersystem (njemački)
  • 链接到举报系统 (kineski)
  • Integrity Line (engleski)
  • Lien d’alertes professionnelles (francuski)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindski)
  • Link al sistema per whistleblower (talijanski)
  • 内部告発制度 (japanski)
  • 내부고발 시스템 링크 (korejski)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (nizozemski)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (poljski)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugalski)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumunjski)
  • ссылка на систему информирования (ruski)
  • Länk till Whistleblowingsystem (švedski)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovački)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (španjolski)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (tajski)
  • Odkaz na systém informátorů (češki)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (turski)
  • Visszaélések bejelentése (mađarski)


Česta pitanja

Ovdje možete pronaći dodatne informacije za zviždače:

 • Kršenje primjenjivog prava i unutarnjih pravila među ostalim može dovesti do trajne štete za našu tvrtku, kao i visokih kazni te štete po ugled. Time se pak može narušiti gospodarsko stanje naše tvrtke i, u konačnici, sigurnost naših radnih mjesta.

 • Prijavite konkretne naznake kršenja primjenjivih zakona, Kodeksa ponašanja tvrtke ZEISS ili drugih unutarnjih propisa u vezi s poslovnim aktivnostima ili zaposlenicima tvrtke ZEISS. Posebno su relevantni slučajevi koji upućuju na kazneno djelo (npr. krađu, prijevaru, pronevjeru, podmićivanje, kaznena djela protiv okoliša, kršenje poslovnih tajni) ili namjerno i sustavno kršenje primjenjivih pravila (npr. trajna neusklađenost sa sigurnosnim normama).

  Možete prijaviti i slučajeve mogućeg lošeg postupanja poslovnih partnera povezane s aktivnostima koje obavljaju za tvrtku ZEISS (npr. kršenje ljudskih prava i prava povezanih s okolišem u opskrbnom lancu).

 • Zaprimljene prijave stavljaju se na raspolaganje našem timu iz Odjela za korporativnu usklađenost (tj. višem voditelju Odjela za usklađenost te voditelju i službeniku Odjela za korporativnu usklađenost).

  Po primitku prijave provodi se sljedeći postupak:

  1. Najkasnije 7 dana od slanja prijave potvrdit ćemo njezin primitak, pod uvjetom da ste nam pružili podatke za kontakt ili ste nam se obratili putem sustava ZEISS Integrity Line.
  2. Odjel za korporativnu usklađenost obavit će početnu procjenu vaše prijave.
  3. Obratit ćemo vam se ako ćemo trebati dodatne informacije ili ako ćemo imati pitanja. Obratit ćemo vam se izravno ako ste pružili podatke za kontakt ili putem sigurnog poštanskog sandučića u okviru sustava ZEISS Integrity Line, u kojem možete zabilježiti podatke za pristup i redovito se prijavljivati u slučaju anonimnih prijava.
  4. Izvješće se povjerljivo prosljeđuje odgovornom odjelu (npr. ljudski resursi, zaštita podataka, sigurnost, pravni odjel, odjel za nabavu, službenik za ljudska prava itd.) uzimajući u obzir zakonske zahtjeve. Tamo se provodi daljnja istraga činjenica i, ako je potrebno, poduzimanje mjera.
  5. Istraga informacija može potrajati ovisno o složenosti i jasnoći slučaja. O rezultatima istrage ili barem trenutačnom statusu obavijestit ćemo vas najkasnije tri mjeseca od primitka prijave.
 • Da, informacije putem sustava ZEISS Integrity Line možete nam slati tako da navedete svoj identitet ili anonimno. Za početnu procjenu prijave i moguća dodatna pitanja u pravilu je lakše ako znamo vaš identitet i možemo vam se izravno obratiti.

  Ako odlučite poslati prijavu anonimno, za obradu prijave važno je da vam se u slučaju dodatnih pitanja možemo obratiti putem poštanskog sandučića u okviru sustava ZEISS Integrity Line. Slijedom toga, redovito provjeravajte poštanski sandučić. Nakon slanja prijave primit ćete podatke za pristup.

 • Uvjeravamo vas da će se čuvati povjerljivost vaše prijave, neovisno o tomu želite li otkriti svoj identitet ili ostati anonimni.
  Kako bi se osigurala povjerljivost, važno je da i vi čuvate povjerljivost pruženih informacija.

  Ako se utvrdi da je neka osoba potencijalno počinila prekršaj, pružit će joj se prilika za podnošenje izjave i, ako želi, savjetovanje s osobom od povjerenja (npr. predstavničkim tijelom tvrtke, neovisnim odvjetnikom).

  Sve dok se ne dokaže prekršaj primjenjuje se pretpostavka nedužnosti. U istragu su u jednakoj mjeri uključene činjenice koje idu u prilog optužbi kao i one koje idu u prilog obrani. Uvijek pridajemo važnost poštenju, kako u našem odnosu sa zviždačima, tako i sa zaposlenicima i poslovnim partnerima na koje se prijava odnosi. Za svaki pojedini slučaj istražujemo kakve su posljedice odgovarajuće, nužne i primjerene.

 • Protiv zviždača koji u dobroj vjeri prijave moguće kršenje primjenjivog zakona ili unutarnjih propisa nema odmazde, diskriminacije ili sankcija. Važno je da u trenutku prijave vjerujete da je sadržaj prijave istinit i da ne podnosite prijavu s pogrešnom namjerom. Od vas se ne očekuje da sami istražite činjenice, već ćemo to učiniti mi. Čak i ako se tijekom istrage ne može utvrditi prekršaj, ne morate se bojati negativnih posljedica.
  Međutim, to se ne odnosi na optužbe iznesene u zloj vjeri, tj. prijave koje su očito lažne i podnesene sa zlom namjerom.

 • Ovdje možete pronaći informacije o obradi osobnih podataka u obavijestima o usklađenosti.

  Za sve ostale nedoumice u vezi sa zaštitom podataka obratite se izravno Odjelu za privatnost grupacije ZEISS: dataprivacy@zeiss.com.