Vaatimustenmukaisuus ZEISSilla

on olennainen osa yhtiömme toimintaa.

Jatkuva vaatimustenmukaisuus toiminnassamme

- miksi se on tärkeää?

Tavoitteemme on varmistaa, että liiketoimintamme noudattaa aina lakeja ja sisäisiä määräyksiä. Me ZEISSilla olemme sitoutuneet sekä näiden lakien ja määräysten tuntemiseen että toimimaan niiden mukaisesti päivittäisessä työssämme!

Noudattamalla vaatimuksia johdonmukaisesti saavutamme työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme luottamuksen. Toisaalta se toimii yhtiömme turvana, koska vaatimusten loukkauksilla voi olla vakavia vaikutuksia yksittäisille henkilöille, liiketoimintayksiköille ja ZEISSille kokonaisuutena. Siksi me edistämme aktiivisesti toimintatapaa, jossa vaatimustenmukaisuus on mukana koko konsernin toiminnassa johtokunnasta ja esimiehistä kaikkiin työntekijöihin.

Vaatimustenmukaisuus toimintatapana

Vaatimustenmukaisuus käytännössä

– avain vaatimustenmukaisuuden onnistumiseen

Me olemme määrittäneet erityiset menetelmät vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmämme pohjalta, jotta voimme käsitellä vaatimustenmukaisuuteen liittyviä työntekijöiden ongelmia kohderyhmälle sopivalla tavalla. Niiden käyttöön ottamisesta vastaa konsernitason vaatimustenmukaisuusorganisaatio.

Yhtiön sisäiset käytännöt säätelevät ZEISSilla olennaisiin vaatimustenmukaisuuden aiheisiin liittyvää toimintaa. Toimintaohjeidemme lisäksi julkaistaan myös muita käytäntöjä, jotka ovat sitovia koko konsernissa. Ne käsittelevät esimerkiksi lahjojen ja kutsujen asianmukaista käsittelyä ja reilua toimintaa kilpailutilanteessa.

Kohdistettu koulutus ja viestintä luo kestävän pohjan vaatimustenmukaisuuden riskeistä. Näin me varmistamme, että vaatimustenmukaisuudesta tulee luonnollinen osa päivittäistä toimintaamme ja että virheisiin voidaan puuttua avoimesti ja ne korjataan.

ZEISSin toimintaohjeet

Toimintaohjeissamme kuvataan vaatimustenmukaisen toiminnan periaatteet ZEISSilla. Se toimii yleisenä ohjeena päivittäisissä toiminnoissa ja päätöksissä, mukaan lukien toiminta työntekijöiden ja liikekumppaneiden kanssa sekä lakien mukainen toiminta markkinoilla. Sitä sovelletaan kaikkiin ZEISSin työntekijöihin koko konsernissa, mukaan lukien yhtiön hallitus ja johtokunta.

 • Code de conduite | FR

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Sivut: 40
  Tiedostokoko: 5 MB

Haluatko ilmoittaa vaatimusten loukkauksesta?

Ilmoita vaatimusten loukkauksesta

Talk to us!

Vaatimusten loukkausten tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen varhaisessa vaiheessa on äärimmäisen tärkeää yhtiömme, työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme suojaamiseksi. Sen jälkeen me voimme käynnistää tarvittavat toimenpiteet tapaukseen liittyvien tahojen ja yhtiön suojaamiseksi.

ZEISSin työntekijöitä ja liikekumppaneita kehotetaan ottamaan yhteys ZEISSin yhteyshenkilöön, esimieheen, vastuussa olevaan erityisosastoon, työntekijöiden edustajaan tai paikalliseen vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan henkilöön, jos heillä on kysyttävää vaatimustenmukaisuudesta tai jos he ovat havainneet merkkejä sen loukkauksista.

Voit myös ottaa yhteyttä konsernin vaatimustenmukaisuusosastoon käyttämällä alla lueteltuja ilmoituskanavia.

Miten vaatimusten loukkauksesta ilmoitetaan?

Jos sinulla on tietoa vaatimusten loukkauksesta, voit ottaa yhteyttä meihin käyttämällä seuraavia kanavia:

 • Vaatimusten loukkaukseen liittyvät huolenaiheet:
  compliance@zeiss.com

  Jos toimitusketjussa ilmenee ihmisoikeuksien ja ympäristöoikeuksien loukkauksia tai niihin liittyviä riskejä:
  humanrights@zeiss.com

  Tietosuojaan liittyvät huolenaiheet:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Saksa

 • Siirry "ZEISS Integrity Line" -ilmoitusjärjestelmään

  Tätä suojattua järjestelmää voi käyttää milloin tahansa ZEISSin liiketoimintaan liittyvien laittoman toiminnan tai muiden vaatimusten loukkausten yksittäisten ilmentymien ilmoittamiseen. Järjestelmään voi ilmoittaa myös liikekumppanin mahdollisista rikkomuksista liiketoiminnassaan ZEISSin kanssa, esimerkiksi ihmisoikeuksien loukkauksista tai ympäristörikkomuksista toimitusketjussa

  Voit itse päättää, haluatko tehdä ilmoituksen nimettömästi vai voimmeko ottaa sinuun yhteyttä, jos meillä on kysyttävää.

  "ZEISS Integrity Line" -ilmoitusjärjestelmä on käytettävissä seuraavilla kielillä.
  Ilmoituksen voi tehdä järjestelmään millä tahansa muulla kielellä.

  • Hinweisgebersystem (saksa)
  • 链接到举报系统 (kiina)
  • Integrity Line (englanti)
  • Lien d’alertes professionnelles (ranska)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindi)
  • Link al sistema per whistleblower (italia)
  • 内部告発制度 (japani)
  • 내부고발 시스템 링크 (korea)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (hollanti)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (puola)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugali)
  • Legătura către whistleblowingsystem (romania)
  • ссылка на систему информирования (venäjä)
  • Länk till Whistleblowingsystem (ruotsi)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovakki)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (espanja)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (thai)
  • Odkaz na systém informátorů (tšekki)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (turkki)
  • Visszaélések bejelentése (unkari)


Usein kysytyt kysymykset

Lisätietoja ilmoittajille löytyy tästä:

 • Sovellettavan lain tai sisäisten määräysten loukkaukset voivat aiheuttaa pitkäaikaista vahinkoa yhtiöllemme, kuten mittavia sakkoja ja maineen menetystä. Se taas voi vaarantaa yhtiömme taloudellisen aseman ja lopulta työpaikkamme.

 • Ilmoita ZEISSin liiketoimintaan tai työntekijöihin liittyvien sovellettavien lakien, ZEISSin toimintaohjeiden tai muiden sisäisten määräysten loukkausten yksittäisistä ilmentymistä. Erityisen tärkeitä ovat tapahtumat, joihin liittyy rikollista toimintaa, (kuten varkaudet, petokset, kavallukset, lahjonta, ympäristörikokset, kauppasalaisuuksien loukkaukset) sekä tahallinen ja järjestelmällinen sovellettavien määräysten rikkominen (kuten jatkuva turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen).

  Järjestelmään voi ilmoittaa myös liikekumppanin mahdollisista rikkomuksista liiketoiminnassaan ZEISSin kanssa (ihmis- ja ympäristöoikeuksien loukkaukset tai niihin liittyvät riskit toimitusketjussa:).

 • Ilmoitukset välitetään yhtiön vaatimustenmukaisuutta valvovalle osastolle (kyseisen osaston johtajalle, konsernin vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle johtajalle ja konsernin vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle virkailijalle).

  Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen menettely jatkuu seuraavasti:

  1. Saat vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta viimeistään 7 päivän kuluttua, jos olet antanut yhteystietosi tai ottanut yhteyttä ZEISS Integrity Line -järjestelmän kautta.
  2. Yhtiön vaatimustenmukaisuudesta vastaava osasto tekee alustavan arvion ilmoituksestasi.
  3. Me otamme yhteyttä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja tai meillä on kysyttävää. Otamme yhteyttä suoraan sinuun, jos olet antanut yhteystietosi, tai suojatun ZEISS Integrity Line -viestipalvelun kautta. Voit luoda sinne kirjautumistiedot ja kirjautua sisään säännöllisesti, jos haluat tehdä ilmoituksen nimettömästi.
  4. Raportti toimitetaan luottamuksellisesti asianomaiselle osastolle (esim. henkilöstöhallinto, tietosuoja, turvallisuus, lakiasiat, ostot, ihmisoikeusvastaava jne.) ottaen huomioon oikeudelliset vaatimukset. Siellä asiat tutkitaan tarkemmin ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin.
  5. Tapauksen laajuudesta ja selkeydestä riippuen tietojen tutkiminen voi kestää jonkin aikaa. Me ilmoitamme sinulle tutkimuksen tuloksista tai tutkimuksen tilasta kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
 • Voit lähettää ilmoituksen nimettömästi ZEISS Integrity Line -järjestelmän kautta joko nimettömästi tai ilmoittamalla henkilöllisyytesi. Ilmoituksen alustavan arvioinnin ja mahdollisten lisäkysymysten kannalta on yleensä helpompaa, jos tiedämme henkilöllisyytesi ja voimme ottaa sinuun yhteyttä suoraan.

  Jos päätät tehdä ilmoituksen nimettömästi, ilmoituksen käsittelyn kannalta on tärkeää, että voimme ottaa yhteyttä sinuun ZEISS Integrity Line -järjestelmän kautta, jos meillä on kysyttävää. Tarkista siis viestisi säännöllisesti. Saat kirjautumistiedot ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

 • Takaamme, että ilmoitustasi käsitellään luottamuksellisesti riippumatta siitä, haluatko kertoa henkilöllisyytesi vai pysyä nimettömänä.
  Luottamuksellisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että myös sinä käsittelet annettuja tietoja luottamuksellisesti.

  Jos henkilön todetaan syyllistyneen mahdolliseen rikkomukseen, kyseiselle henkilölle annetaan mahdollisuus antaa lausunto ja hänen pyynnöstään mahdollisuus keskustella luotetun henkilön kanssa (esimerkiksi yhtiön edustajan tai itsenäisen lakimiehen kanssa).

  Henkilön oletetaan olevan syytön niin kauan kun rikkomusta ei ole todistettu. Syyllisyyteen ja syyttömyyteen viittaavat tosiasiat huomioidaan tutkimuksessa samassa määrin. Me korostamme aina oikeudenmukaisuuden periaatetta – niin ilmoittajien kuin ilmoituksen kohteena olevien työntekijöiden ja liikekumppaneiden kanssa. Tarkastelemme kussakin tapauksessa, mitkä seuraukset ovat sopivia, tarvittavia ja asianmukaisia.

 • Hyvässä tarkoituksessa mahdollisesta sovellettavan lain tai sisäisten määräysten loukkauksesta ilmoituksen tekevään ilmoittajaan ei kohdisteta kostotoimia, syrjintää tai rangaistuksia. On tärkeää, että ilmoittamishetkellä uskot, että sen sisältö pitää paikkansa etkä tee ilmoitusta asiattomassa tarkoituksessa. Sinun ei odoteta tutkivan tapausta itse – se on meidän työmme. Vaikka tutkimuksessa ei ilmenisi rikkomusta, sinun ei tarvitse pelätä kielteisiä seurauksia.
  Tämä ei kuitenkaan koske pahassa tarkoituksessa tehtyjä syytöksiä, eli ilmoituksia, jotka ovat ilmeisen valheellisia ja tehty pahantahtoisesti.

 • Voit lukea henkilötietojesi käsittelystä vaatimustenmukaisuuteen liittyvien ilmoitusten käsittelyssä tästä.

  Jos sinulla on muita kysymyksiä liittyen suoraan ZEISS-konsernin tietosuojaan, ota yhteyttä osoitteeseen: dataprivacy@zeiss.com.