Conformitatea la ZEISS

este o parte integrantă a culturii noastre corporative

Un comportament consecvent de conformitate

– de ce este acesta important?

Scopul nostru este de a ne asigura că activitățile comerciale respectă întotdeauna legile și reglementările interne. La ZEISS, ne angajăm nu numai să cunoaștem aceste legi și reguli, ci și să ne aliniem acțiunile la acestea – în mod normal și în fiecare zi!

Prin comportamentul nostru consecvent de conformitate, câștigăm, pe de o parte, încrederea angajaților și a partenerilor noștri de afaceri. Pe de altă parte, servește la protejarea companiei noastre: deoarece încălcarea conformității poate avea consecințe grave pentru persoanele implicate, pentru unitățile de afaceri și pentru ZEISS în ansamblu. Prin urmare, promovăm în mod activ o cultură corporativă în care conformitatea este practicată în întregul Grup - de la Consiliul de administrație și manageri până la toți angajații.

Cultura conformității

O cultură trăită a conformității

– cheia către succesul conformității

Pentru a aborda problemele de conformitate cu angajații într-un mod adecvat grupului țintă, definim măsuri specifice pe baza sistemului nostru de gestionare a conformității. Acestea sunt implementate de organizația de conformitate la nivel de grup.

Politicile interne ale companiei reglementează conduita în ceea ce privește subiectele de conformitate relevante pentru ZEISS. În plus față de Codul nostru de conduită, sunt emise și alte politici care sunt obligatorii pentru întregul grup. Acestea reglementează, de exemplu, gestionarea corectă a cadourilor și a invitațiilor sau conduita corectă în domeniul concurenței.

Măsurile direcționate de instruire şi de comunicare creează o conștientizare durabilă a riscurilor de conformitate. În acest mod, ne asigurăm că conformitatea devine o parte firească a vieții noastre de zi cu zi și că conduita necorespunzătoare poate fi abordată și corectată în mod deschis.

Codul de conduită

Codul nostru de conduită descrie principiile unui comportament conform la ZEISS. Acesta servește drept ghid general pentru acțiuni și decizii în activitățile de zi cu zi, inclusiv pentru modul în care lucrăm cu angajații și cu partenerii de afaceri, precum și pentru comportamentul corect din punct de vedere legal de pe piață. Acesta se aplică tuturor angajaților ZEISS din întregul grup, inclusiv Consiliului de administrație și conducerii executive.

 • Code de conduite | FR

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Pagini: 40
  Dimensiune fișier: 5 MB

Doriți să raportați o încălcare a conformității?

Raportarea unei încălcări a conformității

Talk to us!

Pentru a ne proteja compania, angajații și partenerii de afaceri, este esențial ca încălcările normelor de conformitate să fie identificate și raportate din timp. Apoi putem iniția măsuri adecvate pentru a-i proteja pe cei implicați și pentru a proteja compania.

Angajații ZEISS și partenerii de afaceri sunt încurajați să contacteze persoana de contact ZEISS, managerul, departamentele de specialitate responsabile, reprezentanța angajaților sau reprezentanții locali de conformitate, dacă au întrebări cu privire la probleme de conformitate sau dacă au indicii de încălcare a conformității.

Alternativ, aveți posibilitatea de a contacta Departamentul corporativ de conformitate, prin intermediul canalelor de raportare enumerate mai jos.

Cum se raportează notificările privind conformitatea?

Dacă aveți informații specifice cu privire la încălcări ale conformității, ne puteți contacta folosind următoarele canale de comunicare:

 • Pentru încălcări legale și alte încălcări ale conformității:
  compliance@zeiss.com

  Pentru probleme legate de drepturile omului și de mediu în lanțul de aprovizionare:
  humanrights@zeiss.com

  Pentru probleme legate de confidențialitatea datelor:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Germania

 • Accesați Sistemul de denunțare a neregulilor „ZEISS Integrity Line”

  Acest sistem protejat poate fi utilizat în orice moment pentru a raporta suspiciuni concrete de comportament ilegal și alte încălcări ale conformității în legătură cu activitățile comerciale ale ZEISS. De asemenea, poate fi raportată o eventuală conduită necorespunzătoare a unui partener de afaceri în legătură cu activitățile sale pentru ZEISS, de exemplu, o încălcare a drepturilor omului sau de mediu în lanțul de aprovizionare.

  Depinde de dvs. să decideți dacă doriți să rămâneți anonim sau dacă doriți să vă contactăm direct, dacă aveți întrebări.

  Sistemul de denunțare a neregulilor „ZEISS Integrity Line” este disponibilă în următoarele limbi.
  Rapoartele pot fi depuse în sistem și în orice altă limbă.

  • Hinweisgebersystem (Germană)
  • 链接到举报系统 (Chineză)
  • Integrity Line (Engleză)
  • Lien d’alertes professionnelles (Franceză)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (Hindi)
  • Link al sistema per whistleblower (Italiană)
  • 内部告発制度 (Japoneză)
  • 내부고발 시스템 링크 (Coreeană)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (Olandeză)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (Poloneză)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (Portugheză)
  • Legătura către whistleblowingsystem (Română)
  • ссылка на систему информирования (Rusă)
  • Länk till Whistleblowingsystem (Suedeză)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (Slovacă)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (Spaniolă)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (Thailandeză)
  • Odkaz na systém informátorů (Cehă)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (Turcă)
  • Visszaélések bejelentése (Maghiară)


Întrebări frecvente

Informații suplimentare pentru denunțători pot fi găsite aici:

 • Încălcările legislației aplicabile și ale normelor interne pot cauza daune de durată companiei noastre și pot avea ca rezultat, printre altele, amenzi mari și prejudicii de reputație. Acest lucru, la rândul său, poate pune în pericol situația economică a companiei noastre și, în cele din urmă, siguranța locurilor noastre de muncă.

 • Vă rugăm să raportați suspiciuni concrete legate de posibile încălcări ale legilor aplicabile, ale Codului ZEISS de conduită sau ale altor reglementări interne în legătură cu activitățile comerciale sau cu angajații ZEISS. Au o relevanță deosebită evenimentele care indică un act criminal (de exemplu, furt, fraudă, deturnare de fonduri, mită, infracțiuni împotriva mediului, încălcarea secretelor comerciale) sau o încălcare deliberată și sistematică a normelor aplicabile (de exemplu, nerespectarea permanentă a standardelor de siguranță).

  De asemenea, pot fi raportate posibilele conduite necorespunzătoare ale partenerilor de afaceri în legătură cu activitățile lor pentru ZEISS (de exemplu, o încălcare a drepturilor omului și a drepturilor de mediu în lanțul de aprovizionare).

 • Rapoartele primite sunt puse la dispoziția echipei noastre de la Departamentul de conformitate corporativă (adică Directorul de conformitate, Șeful departamentului de conformitate corporativă și Responsabilul de conformitate corporativă).

  Procedura după primirea unui raport este următoarea:

  1. Primirea raportului vă va fi confirmată după cel mult 7 zile, cu condiția să fi furnizat datele de contact sau să ne fi contactat prin intermediul ZEISS Integrity Line.
  2. Departamentul de Conformitate corporativă va face o evaluare inițială a raportului dvs.
  3. Dacă sunt necesare informații suplimentare sau dacă apar întrebări, vă vom contacta. Acest lucru se va face direct, dacă vă furnizați datele de contact sau prin intermediul căsuței de e-mail securizate a ZEISS Integrity Line, pentru care puteți nota datele de acces și vă puteți conecta în mod regulat în cazul rapoartelor anonime.
  4. Raportul este transmis în mod confidențial departamentului relevant (de exemplu, Resurse umane, Protecția datelor, Securitate, Juridic, Achiziții, Responsabilul cu drepturile omului etc.), ținând cont de cerințele legale. Acolo, faptele vor fi investigate în continuare și, dacă este necesar, vor fi inițiate măsuri.
  5. În funcție de complexitatea și de claritatea problemei, investigarea informațiilor poate dura ceva timp. Vă vom informa cu privire la rezultatele investigației sau, cel puțin, cu privire la situația curentă, în termen de cel mult trei luni de la primirea raportului.
 • Da, puteți să ne trimiteți informații prin intermediul ZEISS Integrity Line – fie prin declararea identității dvs., fie în mod anonim. Pentru evaluarea inițială a raportului și pentru eventualele întrebări ulterioare, este de obicei mai ușor să vă cunoaștem identitatea și să vă putem contacta direct.

  Dacă decideți să trimiteți un raport în mod anonim, este important pentru procesarea raportului să vă putem contacta în cazul unor întrebări suplimentare prin intermediul căsuței de e-mail din cadrul ZEISS Integrity Line. Prin urmare, vă rugăm să vă verificați în mod regulat e-mailul. Veți primi datele de acces după trimiterea unui raport.

 • Vă asigurăm că raportul va fi tratat în mod confidențial, indiferent dacă doriți să vă dezvăluiți identitatea sau să rămâneți anonim.
  Pentru a asigura confidențialitatea, este important ca și dvs. să tratați informațiile furnizate ca fiind confidențiale.

  În cazul în care o persoană este identificată ca fiind cea care a comis o potențială încălcare, persoana respectivă va avea posibilitatea de a face o declarație, iar dacă dorește, poate consulta o persoană de încredere (de exemplu, organul reprezentativ al companiei, un avocat independent).

  Atâta timp cât nu a fost dovedită o încălcare, se aplică prezumția de nevinovăție. Atât faptele incriminatoare, cât și cele disculpatoare sunt incluse în egală măsură în investigație. Întotdeauna acordăm importanță corectitudinii - atât în relațiile noastre cu denunțătorii, cât și cu angajații și cu partenerii de afaceri afectați de o presupusă infracțiune. Pentru fiecare caz în parte, analizăm ce consecințe sunt adecvate, necesare și corespunzătoare.

 • Nu există represalii, discriminare sau sancțiuni împotriva avertizorilor de integritate care raportează cu bună credință o posibilă încălcare a legislației aplicabile sau a regulamentelor interne. Este important ca în momentul în care faceți raportul, să credeți că acesta este adevărat și să nu îl faceți cu intenții necorespunzătoare. Nu trebuie să investigați singuri faptele - noi vom face acest lucru. Chiar dacă în timpul investigației nu se poate constata nicio încălcare, nu trebuie să vă temeți de nicio consecință negativă.
  Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul acuzațiilor de rea-credință, adică în cazul rapoartelor care sunt în mod evident false, prezentate cu rea intenție.

 • Informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în notificările de conformitate pot fi găsite aici.

  Vă rugăm să vă adresați orice alte întrebări legate de protecția datelor direct la Departamentul de confidențialitate al Grupului ZEISS: dataprivacy@zeiss.com.