Efterlevnad hos ZEISS

är en väsentlig del av vår företagskultur

Ett konsekvent kompatibelt beteende

– varför är detta viktigt?

Vår avsikt är att säkerställa att affärsaktiviteter alltid efterlever lagar och interna regler. Hos ZEISS är vi fast beslutna att inte bara känna till dessa lagar och regler, utan också att forma vårt beteende kring dem – som en självklarhet varje dag!

Med ett konsekvent kompatibelt beteende får vi våra anställdas och affärspartners förtroende å ena sidan. Å andra sidan gör det att vi skyddar vårt företag eftersom efterlevnadsöverträdelser kan få allvarliga konsekvenser för de inblandade individerna, affärsenheterna och ZEISS i sin helhet. Därför förespråkar vi aktivt en företagskultur där efterlevnad följs i hela koncernen – från styrelsen och chefer till alla anställda.

Efterlevnadskultur

En levd efterlevnadskultur

– nyckeln till efterlevnadsframgång

För att hantera efterlevnadsärenden med anställda på ett sätt som är lämpligt för målgruppen definierar vi specifika åtgärder baserat på vårt system för hantering av efterlevnad. Dessa implementeras av koncernens gemensamma efterlevnadsorganisation.

Interna efterlevnadsregler reglerar beteende gällande efterlevnadsämnen som är relevanta för ZEISS. Utöver vår uppförandekod utfärdas ytterligare policyer som gäller i hela koncernen. Dessa reglerar, till exempel, korrekt hantering av gåvor och inbjudningar eller rättvist uppförande i konkurrens.

Riktade utbildnings- och kommunikationsåtgärder skapar en hållbar medvetenhet gällande risker kring efterlevnad. På detta sätt säkerställer vi att efterlevnad blir en naturlig del av vår vardag och att felaktigheter öppet kan åtgärdas och korrigeras.

ZEISS uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver de principer för efterlevnadsbeteende som gäller hos ZEISS. Det fungerar som en allmän riktlinje för handlingar och beslut i vardagliga aktiviteter, inklusive hur vi arbetar med anställda och affärspartners samt juridiskt korrekt marknadsbeteende. Det gäller för alla anställda hos ZEISS i hela koncernen, inklusive styrelsen och chefer.

 • A ZEISS csoport magatartási kódexe

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Code de conduite

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Code of Conduct

  Sidor: 20
  Filstorlek: 4 MB
 • Codice etico

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Código de Conducta

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Código de Conduta

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Código de Conduta

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Davranış Kuralları

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Kodex chování pro skupinu ZEISS Group

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Verhaltenskodex

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений

  Sidor: 20
  Filstorlek: 4 MB
 • 자이스 그룹

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • 蔡司集团

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB
 • 行動規範

  Sidor: 20
  Filstorlek: 3 MB

Vill du rapportera en efterlevnadsöverträdelse?

Rapportera en efterlevnadsöverträdelse

Talk to us!

För att skydda vårt företag, våra anställda och våra affärspartners är det viktigt att efterlevnadsöverträdelser identifieras och rapporteras i ett tidigt skede. Då kan vi påbörja lämpliga åtgärder för att skydda de involverade och företaget.

Anställda och affärspartners med ZEISS uppmuntras att kontakta sin ZEISS-kontaktperson, chef, ansvarig specialistavdelning, arbetstagarrepresentation eller lokal efterlevnadsansvarig om du har några frågor gällande efterlevnadsärenden eller har någon indikation på efterlevnadsöverträdelser.

Alternativt kan du kontakta avdelningen för efterlevnad via de rapporteringskanaler som listas nedan.

Hur rapporterar man ett efterlevnadsärende?

Om du har specifik information gällande efterlevnadsöverträdelser kan du kontakta oss via följande kommunikationskanaler:

 • För juridiska och andra efterlevnadsöverträdelser:
  compliance@zeiss.com

  För oro gällande mänskliga rättigheter eller miljörättigheter i leverantörskedjan:
  humanrights@zeiss.com

  För oro gällande datasekretess:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Tyskland

 • Gå till "ZEISS Integrity Line" visselblåsarsystem

  Detta skyddade system kan användas när som helst för att rapportera specifika indikationer om olagligt beteende och andra efterlevnadsöverträdelser kopplat till ZEISS affärsaktiviteter. Möjligt felaktigt beteende av en affärspartner i samband med dess aktiviteter för ZEISS kan också rapporteras, t.ex. ett brott mot mänskliga rättigheter eller miljörättigheter i leverantörskedjan

  Det är upp till dig att avgöra om du vill vara anonym eller om vi kan kontakta dig personligen om du har några frågor.

  "ZEISS Integrity Line" visselblåsarsystem är tillgängligt på följande språk.
  Rapporter kan också skickas in i systemet i vilket annat språk som helst.

  • Hinweisgebersystem (tyska)
  • 链接到举报系统 (kinesiska)
  • Integrity Line (engelska)
  • Lien d’alertes professionnelles (franska)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindi)
  • Link al sistema per whistleblower (italienska)
  • 内部告発制度 (japanska)
  • 내부고발 시스템 링크 (koreanska)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (nederländska)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (polska)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugisiska)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumänska)
  • ссылка на систему информирования (ryska)
  • Länk till Whistleblowingsystem (svenska)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovakiska)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (spanska)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (thailändska)
  • Odkaz na systém informátorů (tjeckiska)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (turkiska)
  • Visszaélések bejelentése (ungerska)


Vanliga frågor (FAQ)

Ytterligare information för visselblåsare kan hittas här:

 • Lagbrott och brott mot interna regler kan orsaka långvarig skada på vårt företag och kan bland annat resultera i höga böter och skadat anseende. Som en konsekvens av detta kan det äventyra vårt företags ekonomiska situation och slutligen vår jobbsäkerhet.

 • Rapportera specifika indikationer gällande möjliga lagbrott, brott mot ZEISS uppförandekod eller andra interna regler kopplade till affärsaktiviteter eller anställda hos ZEISS. Vad som är extra relevant är händelser som indikerar brottsliga handlingar (t.ex. stöld, bedrägeri, förskingring, mutor, miljöbrott, brott om affärshemligheter) eller avsiktliga, systematiska överträdelser av gällande regler (t.ex. permanent icke efterlevnad av säkerhetsstandarder).

  Möjligt felaktigt beteende av affärspartners i samband med deras aktiviteter för ZEISS kan också rapporteras (t.ex. ett brott mot mänskliga rättigheter och miljörättigheter i leverantörskedjan).

 • Mottagna rapporter görs endast tillgängliga för vårt team hos efterlevnadsavdelningen (d.v.s. chefen för regelefterlevnad, chefen för företagets efterlevnadsavdelning och företagets ansvarige för regelefterlevnad).

  Processen efter att ha mottagit en rapport är som följer:

  1. Mottagandet av rapporten kommer att bekräftas till dig efter minst 7 dagar så länge du har tillhandahållit dina kontaktuppgifter eller kontaktat oss via ZEISS Integrity Line.
  2. Företagsavdelningen för efterlevnad kommer göra en första utvärdering av din rapport.
  3. Om ytterligare information krävs eller om frågor uppstår kommer vi kontakta dig. Detta kommer göras direkt om du tillhandahåller dina kontaktuppgifter eller via den säkra inboxen hos ZEISS Integrity Line där du kan notera tillgångsdata och logga in regelbundet vid fall med anonyma rapporter.
  4. Ytterligare utredning av fakta och inledande åtgärder ska utföras av ansvarig specialistavdelning hos ZEISS (t.ex. personalavdelningen, datasekretess, säkerhet, juridik, inköp eller ansvarig för mänskliga rättigheter).
  5. Beroende på komplexiteten och tydligheten gällande ärendet kan utredningen av informationen ta tid. Vi kommer att informera dig om utredningens resultat eller i alla fall nuvarande status inom tre månader efter att rapporten mottagits.
 • Ja, du kan skicka information till oss via ZEISS Integrity Line – och antingen uppge din identitet eller förbli anonym. För den inledande bedömningen av rapporten och ytterligare uppföljningsfrågor är det vanligtvis enklare om vi känner till din identitet och kan kontakta dig direkt.

  Om du väljer att skicka in en rapport anonymt är det viktigt för behandlingen av rapporten att vi kan kontakta dig via ZEISS Integrity Line brevlåda om det uppstår ytterligare frågor. Kontrollera därför regelbundet din inkorg. Du kommer få tillgångsdatan efter att ha skickat in en rapport.

 • Vi lovar dig att rapporten kommer hanteras konfidentiellt oavsett om du vill delge din identitet eller vara anonym.
  För att säkerställa sekretessen är det viktigt att du dessutom hanterar informationen som konfidentiell.

  Om en individ anses ha brutit mot reglerna kommer den personen få möjlighet att göra ett uttalande och, om han eller hon önskar, konsultera en betrodd person (t.ex. en företagsrepresentant, obereonde advokat).

  Så länge regelbrottet inte har bevisats anses personen vara oskyldig. Både inkriminerande och fördelaktiga fakta är till lika stora delar inkluderade i utredningen. Vi fäster alltid stor vikt vid rättvishet – både gällande vårt hanterande med visselblåsare och med anställda och affärspartners som påverkas av en anklagelse. För varje individuellt fall undersöker vi vilka konsekvenser som är lämpliga, nödvändiga och passande.

 • Visselblåsare som i god tro rapporterar eventuella brott mot tillämpliga lagar eller interna regler utsätts inte för någon vedergällning, diskriminering eller några sanktioner. Det är viktigt att du vid rapporteringstillfället är övertygad om att innehållet är sant och att du inte rapporterar på felaktiga grunder. Du förväntas inte undersöka fakta själv – det gör vi. Även om inget regelbrott kan fastställas under utredningen behöver du inte oroa dig för negativa konsekvenser.
  Dock gäller detta inte vid anklagelser i ond tro, det vill säga rapporter som är uppenbart falska och inskickade med skadliga avsikter.

 • Information om behandling av dina personuppgifter i efterlevnadsärenden kan hittas här.

  Vänligen rapportera eventuella ytterligare dataskyddsproblem direkt till ZEISS Group Privacy: dataprivacy@zeiss.com.