Efterlevnad hos ZEISS

är en väsentlig del av vår företagskultur

Ett konsekvent kompatibelt beteende

– varför är detta viktigt?

Vår avsikt är att säkerställa att affärsaktiviteter alltid efterlever lagar och interna regler. Hos ZEISS är vi fast beslutna att inte bara känna till dessa lagar och regler, utan också att forma vårt beteende kring dem – som en självklarhet varje dag!

Med ett konsekvent kompatibelt beteende får vi våra anställdas och affärspartners förtroende å ena sidan. Å andra sidan gör det att vi skyddar vårt företag eftersom efterlevnadsöverträdelser kan få allvarliga konsekvenser för de inblandade individerna, affärsenheterna och ZEISS i sin helhet. Därför förespråkar vi aktivt en företagskultur där efterlevnad följs i hela koncernen – från styrelsen och chefer till alla anställda.

Efterlevnadskultur

En levd efterlevnadskultur

– nyckeln till efterlevnadsframgång

För att hantera efterlevnadsärenden med anställda på ett sätt som är lämpligt för målgruppen definierar vi specifika åtgärder baserat på vårt system för hantering av efterlevnad. Dessa implementeras av koncernens gemensamma efterlevnadsorganisation.

Interna efterlevnadsregler reglerar beteende gällande efterlevnadsämnen som är relevanta för ZEISS. Utöver vår uppförandekod utfärdas ytterligare policyer som gäller i hela koncernen. Dessa reglerar, till exempel, korrekt hantering av gåvor och inbjudningar eller rättvist uppförande i konkurrens.

Riktade utbildnings- och kommunikationsåtgärder skapar en hållbar medvetenhet gällande risker kring efterlevnad. På detta sätt säkerställer vi att efterlevnad blir en naturlig del av vår vardag och att felaktigheter öppet kan åtgärdas och korrigeras.

ZEISS uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver de principer för efterlevnadsbeteende som gäller hos ZEISS. Det fungerar som en allmän riktlinje för handlingar och beslut i vardagliga aktiviteter, inklusive hur vi arbetar med anställda och affärspartners samt juridiskt korrekt marknadsbeteende. Det gäller för alla anställda hos ZEISS i hela koncernen, inklusive styrelsen och chefer.

 • Code de conduite | FR

  Sidor: 40
  Filstorlek: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Sidor: 40
  Filstorlek: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Sidor: 40
  Filstorlek: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Sidor: 40
  Filstorlek: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Sidor: 40
  Filstorlek: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Sidor: 40
  Filstorlek: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Sidor: 40
  Filstorlek: 5 MB

Vill du rapportera en efterlevnadsöverträdelse?

Rapportera en efterlevnadsöverträdelse

Talk to us!

För att skydda vårt företag, våra anställda och våra affärspartners är det viktigt att efterlevnadsöverträdelser identifieras och rapporteras i ett tidigt skede. Då kan vi påbörja lämpliga åtgärder för att skydda de involverade och företaget.

Anställda och affärspartners med ZEISS uppmuntras att kontakta sin ZEISS-kontaktperson, chef, ansvarig specialistavdelning, arbetstagarrepresentation eller lokal efterlevnadsansvarig om du har några frågor gällande efterlevnadsärenden eller har någon indikation på efterlevnadsöverträdelser.

Alternativt kan du kontakta avdelningen för efterlevnad via de rapporteringskanaler som listas nedan.

Hur rapporterar man ett efterlevnadsärende?

Om du har specifik information gällande efterlevnadsöverträdelser kan du kontakta oss via följande kommunikationskanaler:

 • För juridiska och andra efterlevnadsöverträdelser:
  compliance@zeiss.com

  För oro gällande mänskliga rättigheter eller miljörättigheter i leverantörskedjan:
  humanrights@zeiss.com

  För oro gällande datasekretess:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Tyskland

 • Gå till "ZEISS Integrity Line" visselblåsarsystem

  Detta skyddade system kan användas när som helst för att rapportera specifika indikationer om olagligt beteende och andra efterlevnadsöverträdelser kopplat till ZEISS affärsaktiviteter. Tvivelaktigt beteende av en n i samband med dess aktiviteter för ZEISS kan också rapporteras, t.ex. ett brott mot mänskliga rättigheter eller miljörättigheter i leverantörskedjan.

  Det är upp till dig att avgöra om du vill vara anonym eller om vi kan kontakta dig personligen om du har några frågor.

  "ZEISS Integrity Line" visselblåsarsystem är tillgängligt på följande språk.
  Rapporter kan också skickas in i systemet i vilket annat språk som helst.

  • Hinweisgebersystem (tyska)
  • 链接到举报系统 (kinesiska)
  • Integrity Line (engelska)
  • Lien d’alertes professionnelles (franska)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindi)
  • Link al sistema per whistleblower (italienska)
  • 内部告発制度 (japanska)
  • 내부고발 시스템 링크 (koreanska)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (nederländska)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (polska)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugisiska)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumänska)
  • ссылка на систему информирования (ryska)
  • Länk till Whistleblowingsystem (svenska)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovakiska)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (spanska)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (thailändska)
  • Odkaz na systém informátorů (tjeckiska)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (turkiska)
  • Visszaélések bejelentése (ungerska)


Vanliga frågor (FAQ)

Ytterligare information för visselblåsare kan hittas här:

 • Lagbrott och brott mot interna regler kan orsaka långvarig skada på vårt företag och kan bland annat resultera i höga böter och skadat anseende. Det kan äventyra vårt företags ekonomiska situation och slutligen vår jobbsäkerhet.

 • Rapportera indikation på eventuellt lagbrott, brott mot ZEISS uppförandekod eller andra interna regler kopplade till affärsaktiviteter eller anställda inom ZEISS. Extra relevant är händelser som indikerar brottsliga handlingar (t.ex. stöld, bedrägeri, förskingring, mutor, miljöbrott, brott om affärshemligheter) eller avsiktliga, systematiska överträdelser av gällande regler (t.ex. permanent icke efterlevnad av säkerhetsstandarder).

  Tvivelaktigt beteende av affärspartners i samband med deras aktiviteter för ZEISS kan också rapporteras (t.ex. ett brott mot mänskliga rättigheter och miljörättigheter i leverantörskedjan).

 • Mottagna rapporter görs endast tillgängliga för efterlevnadsavdelningen (d.v.s. chefen för regelefterlevnad, chefen för företagets efterlevnadsavdelning och företagets ansvarige för regelefterlevnad).

  Processen efter mottagen rapport är följande:

  1. Mottagande av rapporten bekräftas till dig inom 7 dagar så länge du har tillhandahållit dina kontaktuppgifter eller kontaktat oss via ZEISS Integrity Line.
  2. Efterlevnadsavdelningen gör en första utvärdering av din rapport.
  3. Om ytterligare information krävs eller om frågor uppstår kontaktar vi dig förutsatt att du tillhandahåller dina kontaktuppgifter eller rapporterar via ZEISS Integrity Line där du kan logga in regelbundet.
  4. Rapporten vidarebefordras konfidentiellt till relevant avdelning (t.ex. HR, dataskydd, säkerhet, juridik, inköp, ombud för mänskliga rättigheter etc.), med beaktande av de rättsliga kraven. Där kommer fakta att undersökas ytterligare och, om nödvändigt, kommer åtgärder att vidtas.
  5. Beroende på komplexiteten och tydligheten i ärendet kan utredningen ta tid. Inom tre månader informerar vi dig om utredningens resultat eller status.
 • Ja, du kan skicka information till oss via ZEISS Integrity Line och antingen uppge din identitet eller förbli anonym. För den inledande bedömningen av rapporten och för ytterligare uppföljningsfrågor är det vanligtvis enklare om vi känner till din identitet och kan kontakta dig direkt.

  Om du väljer att skicka in en rapport anonymt är det viktigt för behandlingen av rapporten att vi kan kontakta dig via ZEISS Integrity Lines brevlåda om det uppstår ytterligare frågor. Kontrollera därför regelbundet din inkorg. Du får inloggning till ärendet efter att ha skickat in en rapport.

 • Vi garanterar konfidentialitet oavsett om du vill delge din identitet eller vara anonym.
  För att säkerställa sekretessen är det viktigt att du dessutom hanterar informationen som konfidentiell.

  En individ som anses ha brutit mot reglerna kommer att få möjlighet att göra ett uttalande och, om hen önskar, konsultera en betrodd person (t.ex. en företagsrepresentant eller oberoende advokat).

  Så länge regelbrottet inte har bevisats anses personen vara oskyldig. Både ofördelaktiga och fördelaktiga fakta är till lika stora delar inkluderade i utredningen. Vi fäster alltid stor vikt vid rättvisa, både vad gäller hanteringen av visselblåsare, anställda och affärspartners som påverkas av en anklagelse. För varje individuellt fall undersöker vi vilka konsekvenser som är lämpliga, nödvändiga och passande.

 • Visselblåsare som i god tro rapporterar eventuella överträdelser utsätts inte för någon vedergällning, diskriminering eller några sanktioner. Det är viktigt att du vid rapporteringstillfället är övertygad om att innehållet är sant och att du inte rapporterar på felaktiga grunder. Du förväntas inte undersöka fakta själv, det gör vi. Även om inget regelbrott kan fastställas under utredningen behöver du inte oroa dig för negativa konsekvenser.
  Dock gäller detta inte vid anklagelser i ond tro, det vill säga rapporter som är uppenbart falska och inskickade med skadliga avsikter.

 • Information om behandling av dina personuppgifter i efterlevnadsärenden kan hittas här.

  Vänligen rapportera eventuella ytterligare dataskyddsproblem direkt till ZEISS Group Privacy: dataprivacy@zeiss.com.