Compliance bij ZEISS

is een onlosmakelijk onderdeel van onze bedrijfscultuur

Een consequente naleving van bedrijfscultuur

– waarom is dit belangrijk?

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat bedrijfsactiviteiten altijd in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en interne voorschriften. Bij ZEISS zijn we niet alleen toegewijd aan het kennen van deze wet- en regelgeving, maar ook aan de vanzelfsprekende en dagelijkse afstemming ervan op ons handelen!

Met onze consequente naleving van de bedrijfscultuur winnen wij enerzijds het vertrouwen van onze medewerkers en zakenpartners. Anderzijds doen we dit om ons bedrijf te beschermen; enige schending van de compliance kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de betrokken partijen, bedrijfseenheden en ZEISS als geheel. Daarom houden we ons actief bezig met het bevorderen van een bedrijfscultuur, waarin compliance in de hele Group wordt toegepast, van de raad van bestuur en managers tot alle medewerkers.

Nalevingscultuur

Compliance

– de sleutel tot een succesvolle naleving

Om nalevingskwesties aan te pakken op een manier die bij de doelgroep past, stellen we specifieke maatregelen vast op basis van ons Compliance Management System. Deze worden in praktijk gebracht door de complianceorganisatie binnen de hele Group.

De interne beleidslijnen van het bedrijf bepalen de gedragingen op het gebied van compliance die op ZEISS van toepassing zijn. Naast onze Gedragscode, worden aanvullende beleidslijnen uitgevaardigd die bindend zijn voor de hele Group. Deze bepalen bijvoorbeeld de correcte handelwijze voor geschenken en uitnodigingen of integer gedrag bij mededinging.

Gerichte trainings- en communicatiemaatregelen creëren een structureel bewustzijn van compliancerisico's. Zo zorgen we ervoor dat compliance een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven wordt en dat misstanden openlijk kunnen worden aangepakt en rechtgezet.

De Gedragscode van ZEISS

Onze Gedragscode beschrijft de grondslagen van integer gedrag bij ZEISS. De Gedragscode dient als algemene richtlijn voor handelingen en beslissingen in de dagelijkse activiteiten, waaronder de manier waarop wij met medewerkers en zakenpartners werken en juridisch correct marktgedrag. De Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van ZEISS in de hele Group, inclusief de raad van bestuur en leidinggevenden.

 • Code de conduite | FR

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 6 MB
 • Code of Conduct | EN

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Codice etico | IT

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Código de Conducta | ES

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 6 MB
 • Código de Conduta | BR

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Código de Conduta | PT

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Kodex chování | CZ

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Kódex správania | SK

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 5 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 6 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 6 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 6 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 6 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Pagina's: 40
  Bestandsgrootte: 6 MB

Wilt u een complianceschending melden?

Een nalevingsschending melden

Talk to us!

Om ons bedrijf, onze medewerkers en onze zakenpartners te beschermen, is het van cruciaal belang dat complianceschendingen in een vroeg stadium worden vastgesteld en gemeld. Dit stelt ons in staat maatregelen te nemen om de betrokkenen en het bedrijf te beschermen.

Medewerkers en zakenpartners van ZEISS worden aangemoedigd om contact op te nemen met uw ZEISS contactpersoon, manager, de verantwoordelijke specialistische afdelingen, ondernemingsraad of plaatselijke Compliance Officers als u vragen hebt over compliancekwesties of het vermoeden hebt dat er sprake is van enige schending van de naleving.

U kunt ook contact opnemen met Corporate Compliance via de onderstaande meldingskanalen.

Hoe kunt u compliancemeldingen rapporteren?

Indien u specifieke informatie hebt over complianceschendingen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende communicatiekanalen:

 • Voor juridische en overige complianceschendingen:
  compliance@zeiss.com

  Voor kwesties inzake mensen- en milieurechten in de toeleveringsketen:
  humanrights@zeiss.com

  Voor bedenkingen over gegevensprivacy:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Duitsland

 • Ga naar het klokkenluidersysteem 'ZEISS Integrity Line'

  Dit beschermde systeem kan te allen tijde worden gebruikt voor het melden van specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gedrag en andere schendingen van de naleving die verband houden met de bedrijfsactiviteiten van ZEISS. Mogelijk wangedrag door een zakenpartner met betrekking tot diens activiteiten voor ZEISS kan ook worden gemeld, bijvoorbeeld een schending van de mensen- of milieurechten in de toeleveringsketen.

  Het is aan u om te beslissen of u anoniem wenst te blijven of dat we rechtstreeks contact met u kunnen opnemen als u vragen hebt.

  Het klokkenluidersysteem 'ZEISS Integrity Line' is beschikbaar in de volgende talen.
  Meldingen kunnen ook in elke andere taal in het systeem worden ingediend.

  • Hinweisgebersystem (Duits)
  • 链接到举报系统 (Chinees)
  • Integrity Line (Engels)
  • Lien d’alertes professionnelles (Frans)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (Hindo)
  • Link al sistema per whistleblower (Italiaans)
  • 内部告発制度 (Japans)
  • 내부고발 시스템 링크 (Koreaans)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (Nederlands)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (Pools)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (Portugees)
  • Legătura către whistleblowingsystem (Roemeens)
  • ссылка на систему информирования (Russisch)
  • Länk till Whistleblowingsystem (Zweeds)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (Slovaaks)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (Spaans)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (Thais)
  • Odkaz na systém informátorů (Tsjechisch)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (Turks)
  • Visszaélések bejelentése (Hongaars)


Veelgestelde vragen

Verdere informatie voor klokkenluiders vindt u hier:

 • Schendingen van de toepasselijke wet- en regelgeving en interne regels kunnen ons bedrijf blijvende schade toebrengen en onder meer tot hoge boetes en reputatieschade leiden. Dit kan op zijn beurt de economische positie van ons bedrijf en uiteindelijk de zekerheid van onze werkgelegenheid in gevaar brengen.

 • Meld daarom specifieke aanwijzingen van mogelijke schendingen van de toepasselijke wet- en regelgeving, de ZEISS Gedragscode of andere interne voorschriften die verband houden met de zakelijke activiteiten of medewerkers van ZEISS. Van bijzonder belang zijn gebeurtenissen die op een criminele handeling wijzen (bijvoorbeeld diefstal, fraude, verduistering, omkoping, milieuschendingen, inbreuk op bedrijfsgeheimen) of een opzettelijke, systematische schending van de toepasselijke regels (bijvoorbeeld een systematische niet-naleving van de veiligheidsnormen).

  Ook mogelijk wangedrag door zakenpartners met betrekking tot hun activiteiten voor ZEISS kan worden gemeld (bijvoorbeeld schendingen van de mensen- en milieurechten in de toeleveringsketen).

 • De ontvangen meldingen worden beschikbaar gesteld aan ons team van Corporate Compliance (oftewel de Chief Compliance Officer, Head of Corporate Compliance en Corporate Compliance Officer).

  De procedure na ontvangst van een melding is als volgt:

  1. De ontvangst van een melding wordt uiterlijk na zeven dagen aan u bevestigd, mits u uw contactgegevens hebt opgegeven of contact met ons hebt opgenomen via de ZEISS Integrity Line.
  2. Corporate Compliance maakt een initiële beoordeling van uw melding.
  3. We nemen contact met u op als we aanvullende informatie wensen of vragen hebben. Dit gebeurt rechtstreeks als u uw contactgegevens verstrekt of via het beveiligde postvak van de ZEISS Integrity Line, waarvoor u toegangsgegevens ontvangt, zodat u zich regelmatig kunt aanmelden in het geval van een anonieme melding.
  4. De melding wordt vertrouwelijk doorgestuurd naar de relevante afdeling (bijv. Personeelszaken, Gegevensbescherming, Beveiliging, Juridische Zaken, Inkoop, Medewerker Mensenrechten, enz. Daar worden de feiten verder onderzocht en indien nodig worden er maatregelen genomen.
  5. Afhankelijk van de complexiteit en helderheid van de kwestie, kan het onderzoeken van de informatie enige tijd in beslag nemen. We stellen u uiterlijk drie maanden na ontvangst van de melding op de hoogte van de resultaten van het onderzoek of van de huidige stand van zaken.
 • Ja, u kunt ons al dan niet anoniem informatie sturen via de ZEISS Integrity Line. Voor de initiële beoordeling van de melding en eventuele vragen, is het meestal eenvoudiger als u uw identiteit kenbaar maakt, zodat we rechtstreeks contact met u kunnen opnemen.

  Als u bij het indienen van een melding anoniem wenst te blijven, is het voor de verwerking van uw melding belangrijk dat we in geval van verdere vragen contact met u kunnen opnemen via het postvak van de ZEISS Integrity Line. Controleer daarom regelmatig uw postvak. U ontvangt de toegangsgegevens nadat u uw melding hebt ingediend.

 • Wij verzekeren u dat de melding vertrouwelijk zal worden behandeld, ongeacht of u uw identiteit bekend wilt maken of anoniem wilt blijven.
  Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, is het belangrijk dat u de verstrekte informatie ook vertrouwelijk behandelt.

  Indien wordt vastgesteld dat een persoon een mogelijke schending heeft begaan, krijgt deze persoon de gelegenheid een verklaring af te leggen en kan hij of zij desgewenst een vertrouwenspersoon raadplegen (bijvoorbeeld een medezeggenschapsorgaan van het bedrijf, een onafhankelijke advocaat).

  Zolang een schending niet is bewezen, geldt het beginsel van het vermoeden van onschuld. In het onderzoek wordt in gelijke mate rekening gehouden met belastende en ontlastende feiten. Wij hechten altijd grote waarde aan eerlijkheid, zowel in onze omgang met klokkenluiders als met medewerkers en zakenpartners tegen wie een beschuldiging is ingediend. Voor elk afzonderlijk geval onderzoeken wij welke maatregelen geschikt, noodzakelijk en passend zijn.

 • Er is geen sprake van vergelding, discriminatie of sancties jegens klokkenluiders die te goeder trouw melding maken van een mogelijke schending van de toepasselijke wet- en regelgeving of interne voorschriften. Het is belangrijk dat u op het moment van de melding overtuigd bent dat de inhoud ervan waar is en dat u de melding niet met oneigenlijke bedoelingen doet. Er wordt niet van u verwacht dat u de feiten zelf onderzoekt; dat is onze taak. Ook als tijdens het onderzoek geen schending kan worden vastgesteld, hoeft u niet bang te zijn voor eventuele nadelige gevolgen.
  Dit geldt echter niet voor aantijgingen die te kwader trouw zijn gemeld, oftewel meldingen die aantoonbaar onwaar zijn en met kwaadwillende bedoelingen zijn ingediend.

 • Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in nalevingsmeldingen vindt u hier.

  Eventuele verdere kwesties aangaande de gegevensbescherming kunt u rechtstreeks richten aan ZEISS Group Privacy: dataprivacy@zeiss.com.