Samsvar hos ZEISS

er en integrert del av bedriftskulturen vår

Konsekvent samsvar

– hvorfor er dette viktig?

Målet vårt er å sikre at forretningsaktiviteter alltid er i samsvar med lover og interne forskrifter. Hos ZEISS er vi opptatt av å ikke bare være kjent med disse lovene og reglene, men også å innrette handlingene våre etter dem – som en selvfølge og hver dag!

Med konsekvent samsvar vinner vi på den ene siden våre ansattes og forretningspartneres tillit. På den andre siden bidrar det til å beskytte selskapet vårt: Fordi brudd på samsvar kan ha alvorlige konsekvenser for personene som er involvert, forretningsenheter og ZEISS i sin helhet. Derfor fremmer vi aktivt en bedriftskultur der samsvar praktiseres i hele gruppen – fra styret og ledelsen til alle ansatte.

Samsvarskultur

Etterlevelse av samsvarskultur

– nøkkelen til vellykket samsvar

For å håndtere samsvarsproblemer med ansatte på en måte som er passende for målgruppen, definerer vi spesifikke tiltak basert på vårt Compliance Management System. Disse implementeres i samsvarsorganisasjonen for hele gruppen.

Interne selskapsretningslinjer regulerer atferd som angår samsvarsemner som er relevante for ZEISS. I tillegg til retningslinjene våre for forretningsførsel utstedes det ytterligere retningslinjer som er bindende for hele gruppen. Disse regulerer for eksempel korrekt håndtering av gaver og invitasjoner eller rettferdig konkurranse.

Målrettede opplærings- og kommunikasjonstiltak skaper bærekraftig bevissthet om samsvarsrisikoer. På denne måten sikrer vi at samsvar blir en naturlig del av hverdagen vår, og at overtredelser kan tas opp åpent og korrigeres.

ZEISS sine retningslinjer for forretningsførsel

Retningslinjene våre for forretningsførsel beskriver prinsippene for samsvar hos ZEISS. De fungerer som generelle retningslinjer for handlinger og beslutninger i aktiviteter i hverdagen, inkludert hvordan vi arbeider med ansatte og forretningspartnere samt juridisk korrekt atferd på markedet. De gjelder for alle ZEISS-ansatte i hele gruppen, inkludert styret og toppledelsen.

 • Code de conduite | FR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Code of Conduct | PL

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Codice etico | IT

  Sider: 40
  Filstørrelse: 6 MB
 • Código de Conducta | ES

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Código de Conduta | PT

  Sider: 40
  Filstørrelse: 6 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Kodex chování | CZ

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Kódex správania | SK

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Sider: 40
  Filstørrelse: 6 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Sider: 40
  Filstørrelse: 6 MB
 • ZEISS_Code_of_Conduct_JP

  Sider: 40
  Filstørrelse: 6 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Sider: 40
  Filstørrelse: 5 MB
 • 蔡司集团 | CHN

  Sider: 40
  Filstørrelse: 6 MB

Vil du rapportere et samsvarsbrudd?

Rapportere et samsvarsbrudd

Talk to us!

For å beskytte selskapet, de ansatte og forretningspartnerne er det avgjørende at samsvarsbrudd identifiseres og rapporteres på et tidlig stadium. Da kan vi iverksette egnede tiltak for å beskytte dem som er involvert, og selskapet.

De ansatte og forretningspartnerne til ZEISS oppfordres til å kontakte sin kontaktperson, leder, de ansvarlige spesialistavdelingene, representanter for de ansatte eller lokale Compliance Officers i ZEISS hvis de har spørsmål om samsvarsproblemer eller har indikasjoner på samsvarsbrudd.

Alternativt kan du kontakte Corporate Compliance via rapporteringskanalene som er oppført nedenfor.

Hvordan rapportere samsvarsmerknader?

Hvis du har spesifikk informasjon om samsvarsbrudd, kan du kontakte oss ved hjelp av de følgende kommunikasjonskanalene:

 • For lovbrudd og andre samsvarsbrudd:
  compliance@zeiss.com

  For bekymringer om brudd på menneskerettigheter og miljørettigehter i forsyningskjeden:
  humanrights@zeiss.com

  For bekymringer om personvern:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Germany

 • Gå til systemet for håndtering av varslingssaker «ZEISS Integrity Line»

  Dette beskyttede systemet kan brukes når som helst til å rapportere spesifikke indikasjoner på ulovlig atferd og andre samsvarsbrudd i forbindelse med forretningsaktivitetene til ZEISS. Mulige overtredelser hos en forretningspartner i forbindelse med aktiviteter for ZEISS kan også rapporteres, f.eks. et brudd på menneskerettigheter eller miljørettigheter i forsyningskjeden.

  Det er opp til deg å avgjøre om du ønsker å være anonym eller om vi kan kontakte deg direkte hvis du har spørsmål.

  Systemet for håndtering av varslingssaker «ZEISS Integrity Line» er tilgjengelig på følgende språk.
  Rapporter kan også sendes inn i systemet på andre språk.

  • Hinweisgebersystem (tysk)
  • 链接到举报系统 (kinesisk)
  • Integrity Line (engelsk)
  • Lien d’alertes professionnelles (fransk)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindi)
  • Link al sistema per whistleblower (italiensk)
  • 内部告発制度 (japansk)
  • 내부고발 시스템 링크 (koreansk)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (nederlandsk)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (polsk)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugisisk)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumensk)
  • ссылка на систему информирования (russisk)
  • Länk till Whistleblowingsystem (svensk)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovakisk)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (spansk)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (thai)
  • Odkaz na systém informátorů (tsjekkisk)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (tyrkisk)
  • Visszaélések bejelentése (ungarsk)


Vanlige spørsmål

Du finner ytterligere informasjon for varslere her:

 • Brudd på gjeldende lover og interne regler kan forårsake varig skade for selskapet vårt og resultere i høye bøter og skade på omdømmet, blant annet. Dette kan i sin tur utgjøre en risiko for den økonomiske situasjonen til selskapet og i siste instans jobbsikkerheten vår.

 • Rapporter spesifikke indikasjoner på mulige brudd på gjeldende lover, ZEISS sine retningslinjer for forretningsførsel eller andre interne forskrifter i forbindelse med ZEISS sine forretningsaktiviteter eller ansatte. Spesielt relevante er hendelser som indikerer en forbrytelse (f.eks. tyveri, svindel, underslag, bestikkelse, miljøforbrytelser, brudd på forretningshemmeligheter) eller bevisst, systematisk brudd på gjeldende regler (f.eks. permanent manglende samsvar med sikkerhetstandarder).

  Mulige overtredelser hos forretningspartnere i forbindelse med aktiviteter for ZEISS kan også rapporteres (f.eks. et brudd på menneskerettigheter og miljørettigheter i forsyningskjeden).

 • Rapportene som mottas, gjøres tilgjengelige for teamet vårt hos Corporate Compliance (dvs. Chief Compliance Officer, Head of Corporate Compliance og Corporate Compliance Officer).

  Prosedyren etter mottak av en rapport er som følger:

  1. Du vil få bekreftelse på at rapporten er rapportert senest etter sju dager, forutsatt at du har gitt oss kontaktinformasjonen din eller kontaktet oss via ZEISS Integrity Line.
  2. Corporate Compliance vil gjøre en innledende vurdering av rapporten din.
  3. Hvis det er behov for ytterligere informasjon eller det oppstår spørsmål, vil vi kontakte deg. Dette vil bli gjort direkte hvis du gir oss kontaktinformasjonen din eller via den sikre postboksen til ZEISS Integrity Line, der du kan notere ned tilgangsdataene og logge deg på regelmessig i tilfelle anonyme rapporter.
  4. Etter at varsleren har gitt sitt samtykke, videresendes rapporten til den relevante avdelingen (f.eks. personalavdelingen, databeskyttelse, sikkerhet, juridisk avdeling, innkjøpsavdelingen, menneskerettighetsansvarlig osv.) ). Der blir sakens fakta undersøkt nærmere og tiltak iverksatt.
  5. Avhengig av hvor komplekst og klart saksforholdet er kan granskingen av informasjonen ta noe tid. Vi vil informere deg om resultatene av granskingen eller i det minste den aktuelle statusen senest tre måneder etter mottak av rapporten.
 • Ja, du kan sende oss informasjon via ZEISS Integrity Line – enten ved å oppgi identiteten din eller anonymt. For den innledende vurderingen av rapporten og mulige oppfølgingsspørsmål er det vanligvis enklere hvis vi kjenner til identiteten din og kan kontakte deg direkte.

  Hvis du velger å sende inn en rapport anonymt, er det viktig for behandlingen av rapporten at vi kan kontakte deg via ZEISS Integrity Line-postboksen hvis vi har ytterligere spørsmål. Sjekk derfor postboksen regelmessig. Du vil motta tilgangsdataene etter at du har sendt inn en rapport.

 • Vi forsikrer deg om at rapporten vil bli behandlet konfidensielt uansett om du ønsker å oppgi identiteten din eller forbli anonym.
  For å sikre konfidensielt er det viktig at du også håndterer informasjonen du har gitt, konfidensielt.

  Hvis det er identifisert at en enkeltperson har begått en potensiell overtredelse, vil den personen bli gitt muligheten til å gi en erklæring, og kan, hvis han eller hun ønsker det, rådføre seg med en person de har tillit til (f.eks. representasjonsorgan i selskapet, uavhengig advokat).

  Så lenge et brudd ikke er bevist, antas man å være uskyldig. Både fakta som indikerer skyld og uskyld inkluderes i granskingen i like monn. Vi legger alltid vekt på rettferdighet – både i kontakt med varslere og med ansatte og forretningspartnere som er utsatt for en beskyldning. For hvert individuelt tilfelle undersøker vi hvilke konsekvenser som er egnet, nødvendige og passende.

 • Det er ingen gjengjeldelse, diskriminering eller sanksjoner mot varslere som i god tro rapporterer et mulig brudd på gjeldende lover eller interne forskrifter. Det er viktig at du tror ved tidspunktet for rapporten at innholdet er sant, og at du ikke rapporterer med urettmessig hensikt. Du forventes ikke å granske faktaene selv – vi vil gjøre det. Selv om det ikke kan fastslås et brudd under granskingen, trenger du ikke frykte negative konsekvenser.
  Dette gjelder imidlertid ikke for ondsinnede beskyldninger, dvs. rapporter som er påviselig feilaktige og sendt inn med ondsinnet hensikt.

 • Du finner informasjon om behandlingen av personopplysningene dine i samsvarsvarsler her.

  Du kan ta opp eventuelle ytterligere bekymringer om personvern direkte med ZEISS Group Privacy: dataprivacy@zeiss.com.